Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

II K 99/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn akt IIK 99/15 UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2015 roku posterunkowa E. B. i st. sierżant I. K. patrolowali ul. (...) i ul. (...) w K. ponieważ miał się tam poruszać kierujący motocyklem bez tablic rejestracyjnych. Po godz.16.00 będąc na ul. (...) zauważyli jadącego motorowerem od strony osiedla mieszkaniowego w K. po drodze gruntowej na której odbywa się ruch lądowy mężczyznę. Mężczyzna zatrzymał się około 5 metrów od radiowozu a kiedy policjanci wjechali w drogę, kierując się w jego stronę
Czytaj więcej»

II K 99/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 99/15 Ds. 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Miastku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łakomiec Protokolant: st.sekr.sąd. Karol Mrugała po rozpoznaniu w dniach 09/12/2015r., 11/01/2016r., 25/01/2016r. i 14/04/2016r. sprawy L. K. s. R. i O. z domu B. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że w dniu 27 lutego 2015 roku w ruchu lądowym w K. na ul. (...) prowadził motorower marki J. znajdując się w stanie nietrzeźw
Czytaj więcej»

II K 203/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 203/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: E. K. (1) i R. M. pozostają w konkubinacie od 2004 roku. Ze związku tego pochodzi dwoje dzieci: J. M. ur. (...) i A. M. (1) ur. (...) Postanowieniem z dnia 18 października 2012 roku w sprawie IIINsm 116/13 Sądu Rejonowego w Miastku E. K. (1) i R. M. ograniczono władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi poprzez ustanowienie nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nadzoru kuratora sądowego. R. M. od kilku lat naduży
Czytaj więcej»

II K 294/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 294/15 Ds 561/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Miastku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łakomiec Protokolant: st.sekr.sądowy Danuta Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 10/03/2016r. sprawy R. W. s. A. i H. z domu D. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 22 sierpnia 2015r. w ruchu lądowym w miejscowości M. prowadził samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,04 m
Czytaj więcej»

III RC 49/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego w korelacji do możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów
Sygn. akt III RC 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Miastku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Szafrański Protokolant: Anna Wera po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Miastku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej L. S. przeciwko A. S. o alimenty 1 zasądza od pozwanego A. S. na rzecz małoletniej powódki L. S. kwotę po 400 zł /czterysta złotych/ miesięcznie tytułem alimentów, płat
Czytaj więcej»

I C 463/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zapłata z tytułu zaciągniętego zobowiązania, nieuwzględnienie wniosku o rozłożenie na raty i zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych
Sygn. akt I C 463/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Krzysztof Kiełb Protokolant: asystent sędziego Jakub Sycz po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Miastku sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko M. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. A. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sekuryty
Czytaj więcej»

II K 11/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 11/16 Ds. 864/10, Ds. 1064/11 PR M. WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Miastku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Michałowicz Protokolant st. sekr. sąd. Karol Mrugała przy udziale Prokuratora Oskara Krzyżanowskiego po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. sprawy karnej: K. P. ( P. ) s. M. i M. z d. G. , ur. (...) w M. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Miastku w sprawie II K 125/08 z dnia 16 grud
Czytaj więcej»

II K 36/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 36/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżona J. R. (1) w marcu 2012 r. złożyła w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy (...) w M. wniosek o wypłatę świadczenia alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego, gdyż jej były mąż J. R. (2) nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego i nie uiszczał zasądzonych na rzecz dzieci alimentów. Przy składaniu wniosku oskarżona została poinformowana, że gdyby po wypłacie świadczenia dłużnik alimentacyjny przekazałby jej pienią
Czytaj więcej»

I C 20/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Izabela Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Miastku sprawy z powództwa A. S. przeciwko G. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanej G. S. kwotę 2477 zł (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»

I Ns 41/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
Sygn. akt: I Ns 41/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Izabela Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Miastku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w G. z udziałem S. B. o stwierdzenie zasiedzenia służebności postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz uczestniczki S. B. kwotę 737
Czytaj więcej»