Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 20/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Izabela Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Miastku sprawy z powództwa A. S. przeciwko G. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanej G. S. kwotę 2477 zł (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»

I C 2/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zasądzono od pozwanego kwotę (...) z odsetkami ustawowymi 2. w pozostałym zakresie powództwo oddala 3. oddala powództwo wzajemne
Sygn. akt: I C 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: staż. sąd. Aleksandra Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. w Miastku sprawy z powództwa E. L. przeciwko K. W. o zapłatę i z powództwa wzajemnego K. W. przeciwko E. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. W. na rzecz powódki E. L. kwotę 15.211,85 zł (piętnaście tysięcy dwieście jed
Czytaj więcej»

I Ns 39/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu
Sygn. akt: I Ns 39/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Miastku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w G. z udziałem J. S. , M. S. o stwierdzenie zasiedzenia służebności postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz uczestników J. S.
Czytaj więcej»

I Ns 41/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
Sygn. akt: I Ns 41/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: St. sekr. sądowy Izabela Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Miastku na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w G. z udziałem S. B. o stwierdzenie zasiedzenia służebności postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz uczestniczki S. B. kwotę 737
Czytaj więcej»

I Ns 110/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 110/15 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Miastku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Krzyżanowska Protokolant: protokolant Aleksandra Drozdowska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Miastku na rozprawie sprawy z wniosku M. M. z udziałem M. R. (1) , M. R. (2) , U. R. o dział spadku po J. R. zm. 25.01.2013r. postanawia: 1 ustalić, że w skład spadku po zmarłym 25.01.2013 roku J. R. zamieszkałym ostatnio w M. przy ulicy (...)
Czytaj więcej»

I Ns 110/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-01-02

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalono skład spadku i dokonano działu spadku
Sygn akt I Ns 110/15 UZASADNIENIE W. B. R. - M. wniosła o dokonanie działu spadku po zmarłym dnia 25 stycznia 2013 r. J. R. . Wskazała, ze w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa położona w M. przy ulicy (...) , dla której urządzona została Księga Wieczysta nr (...) , zabudowana budynkiem mieszkalnym, o łącznej wartości 200.000 zł. Zaproponowała przy tym, by w wyniku działu (...) udziału w ww nieruchomości przyznane zostało U. R. , 3/8 - M. R. (1) , a 2/8 - M. R. (2) bez obowiązku spłaty. W
Czytaj więcej»

I Ns 41/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu
Sygn. akt I Ns 41/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca - (...) Spółka Akcyjna w G. wniósł o stwierdzenie, że nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą służebności przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w D. gmina M. stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem 150/1/1, dla której urządzona została Księga Wieczysta (...) , polegającą na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez utrzymanie, konserwację, naprawę i eksploatację znajdujących się na niej urządzeń elektroenergety
Czytaj więcej»

II K 11/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-06-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 11/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny. K. P. został skazany prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Miastku w sprawie II K 125/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. za dwa przestępstwa z art. 200 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 maja 2008 r. i w czerwcu 2008 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka; 2 Sądu Rejonowego w Koszalinie w spr
Czytaj więcej»

II K 19/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 19/15 Ds 251/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Miastku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łakomiec Protokolant: st.sekr.sądowy Danuta Lewandowska przy udziale prokuratora Krzysztofa Borysa po rozpoznaniu w dniach 08.06.2015r.; 29.06.2015r; 21.10.2015r; 25.11.2015r; 28.12.2015r; 28.01.2016r. i 23.03.2016r. sprawy B. B. zd. M. c. S. i E. z domu K. ur. (...) w M. oskarżonej o to, że: I W dniu 26 listopada 2012 r
Czytaj więcej»

II K 19/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Miastku

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt. IIK 19/15 UZASADNIENIE I. W dniu 16 października 2012 roku B. B. (1) zamieściła na portalu internetowym „Tablica.pl” ogłoszenie, że sprzeda aparat fotograficzny marki S. (...) wraz z akcesoriami za cenę 550 zł. Na ogłoszenie odpowiedział P. M. , który w celu uściślenia warunków zakupu korespondował z B. B. (1) mailowo za pośrednictwem portalu. B. B. (1) nie zgodziła się na sprzedaż za pobraniem ale zapewniła P. M. , że wyśle mu przedmiot natychmiast po otrzymaniu pieniędzy na swoje ko
Czytaj więcej»